İldırımın özünəməxsus qoxusunun olduğunu bilirdinizmi?

Şimşək çaxması hamımızın yaxın və ya uzaqdan şahidi olduğumuz hava hadisələridir. Gördüyümüz və ya eşitdiyimiz zaman titrədiyimiz ildırım, havanı 30.000 ° C-ə çatdıra bilən enerjiyə malikdir. Ancaq ildırım vurmalarının özünəməxsus qoxusuna sahib olduğunu bilirdinizmi? 

  • Göy gurultusu dediyimiz səs, havanın sürətlə genişlənməsi nəticəsində yaranan sonik bir partlayışdır. Ancaq bunun da özünəməxsus bir qoxusu var.Buna  ildırımın sevinci  və bəzi inanclara görə isə güclü bir fırtınanın gəldiyinin xəbərini  gətirən sehrlı qüvvədir.
  • Bu hava hadisəsinin baş verdiyi ərazidə molekulyar səviyyədə kimyəvi dəyişikliklər baş verir və bu reaksiyalar hiss edə biləcəyimiz bir ətir buraxır. Bir hissəsi oksigen qarışığıdır. 
  • İldırım havanı yüksək temperaturlara aparanda azot (N2) və oksigen (O2) molekulları atomlara ayrılır və bəzi oksigen atomları birləşərək ozon molekullarına çevrilir (O3).  Və sonradan meydana gələn reaksiyalar nəticəsində meydana gələn bu ozon qoxusu zamanla ildırım qoxusu kimi kodlanmışdır. Əslində ozon sözünün mənşəyi “ozein”, yəni Qədim Yunanıstandakı “qoxu” dur. Bu ətir qurutma maşınları işləyərkən meydana gələn kiçik statik qığılcımlar səbəbindən  yaranan qoxuya bənzəyir
  • .